Product Description

Всички безжични системи iT600 ZigBee се нуждаят от координатор, който да контролира и координира ZigBee мрежата.

CO10RF  може  да  подготви всяка  iT600  система за работа със смартфон, чрез свързване на координатора към гайтуей G30 (продава се отделно).

Характеристики

•Лесно свързване чрез USB порт
•Може да поддържа 30 терморегулатора VS10/20RF, девет клемни шини KL10/08RF и 90 термостатични радиаторни глави TRV10RF.

Имайте предвид, че ако Вашата iT600 система включва повече от 32 устройства, захранвани с батерия, трябва да имате ретранлатор RE10RF в допълнение към CO10RF.

Нова софтуерна версия на координатор CO10RF

От линка по-горе може да изтеглите и инсталирате най-новата софтуерна версия на координатора “CO10RF” (функцията е достъпна само за операционна система Windows XP / 7 / 10).

Описание на процеса за инсталиране:

Инсталацията от изтегления файл:

1.Свалете файла “New version CO10RF software” (формат *.*zip – 18 MB).
2.Разархивирайте изтегления файл.
3.Включете координатора „CO10RF“ в USB порта на вашия компютър.
4.Отворете папка “IT600 SW Pack OTA_162 version”.
5.Стартирайте „iT600_System_Firmware_Upgrade_v2.7.exe”.
6.Изберете “Transmit”.
7.Изчакайте около 10-15 минути, за да се актуализира софтуерът.
8.Когато се появи съонщение „Transmit success“, затворете програмата, изключете координатора от USB порта и го включете в Клемната шина „KL08RF“, или в гейтуей „G30“.
9.Координаторът вече е с новия софтуер
10.Всички устройства, съхранени в паметта на координаторите остават без никакви промени, не е необходимо да синхронизирате устройствата отново.
11.В случай, че координаторът е бил синхронизиран с други устойства преди инсталиране на новия софтуер: След като включите координатора, мрежата ZigBee се намира автоматино в рамките на няколко минути. Устройствата ще се актуализират автоматично, като това може да отнеме 30-40 мин. за всяко.
12.В случай, че координаторът все още не е бил синхронизиран с други устойства: След синхронизиране на устройствата и затваряне на ZigBee мрежата, устройствата ще се актуализират за 30-40 минути всяко.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да свалите драйвер за координатор CO10RF от ТУК