Product Description

Допълнителният управляващ модул работи с клемна шина KL10RF, термостатични глави за радиатори TRV или комбинация от двете.

Характеристики:

•Безжична комуникация в мрежа ZigBee 2.4 GHz
•Възможност за ръчно включване / изключване на отоплително устройство
•Видима LED сигнализация
•Възможност за конфигуриране като безжичен приемник за котел (RX1) или приемник за индивидуална ототплителна зона (RX2)
•В една и съща система може да се използват до два приемника RX10RF (първия конфигуриран като RX1, а вторият конфигуриран като RX2)
•5 години гаранция

Захранване 230 V AC 50 Hz
Макс. натоварване 16 (5) A
Изходен сигнал 0-230 V
Размер [мм] Ш-145 В-100 Д-35

Свързване:

N – Неутрален проводник
L – Фазов проводник

Заземяване

COM – Общ контакт (безпотенциален)
NO – Нормално отворен контакт (безпотенциален)