Product Description

Система за цялостна автоматизация!

 

proSmart

 

За продукта:
 proSmart е продукт, който позволява бързата автоматизация на всеки електроуред, без значение от неговия произ-водител или модел
 Технологията заложена в proSmart му позволява да се свърже с произволна безжична интернет мрежа, без допълнителни настройки.
 proSmart е комплексна система, с която не само включвате и изключвате Вашите уреди дистанционно, а управлявате и регулирате цялостната екосистема във Вашия офис, дом, къща или вила.
 proSmart позволява на потребителите да разполагат с информация в реално време за всички свързани устройства, тяхната работа и моментен статус
Къде е приложим proSmart:
 Управление на електрически бойлери
 Управление на климатици и климатични системи
 Управление на газови котли и котли на твърдо гориво
 Управление на соларни системи
 Управление на поливни системи
 Управление на външно и вътрешно осветление
 Управление на различни групи от електрически устройства

Защо да изберем proSmart:

 Спестява пари от електричество
 Оптимизира потреблението на всеки свързан електроуред
 Цялостна интегрирана система за управление
 Лесен и удобен софтуерен интерфейс
 Мобилно приложение за телефон, работещо на всички ОС

 

layer-two-boiler-bg

 

Защита в реално време – системата може да бъде използвана за известяване при наличие на пожар или наводнение. Известяването е в реално време, посредством различни датчици, разположени в помещенията, proSmart може да подава информация в реално време за следните параметри:
 Температура на вода, при водни нагреватели
 Температура на въздуха
 Влажност на въздуха
 Ниво на въглероден диоксид
 Осветеност

Сигурност:
 Криптиране на данните
 Работа без постоянна интернет свързаност
 Всеки proSmart продукт има уникален номер, който може да бъде добавен в системата еднократно

•Работа без постоянна интернет свързаност
•Криптиране на данните
•Всяко устройство може да се добави един единствен път в системата спрямо неговия уникален номер
•Всеки потребител ръчно потвърждава активацията на устройството посредством бутон
•Многостепенна система за сигурност

•Възможност за създаване на цялостни графици и залагане на потребителска логика при създаването на седмичен или месечен график
•Възможност за създаване на предварително зададени сценарии –почивка, работна седмица, ще се прибера късно и други

•Бърз и лесен логин
•Висока степен на сигурност
•Съхраняване на данните на външен защитен сървър
•Функционира на всички мобилни устройства

•Интуитивен дизайн

•Лесен монтаж
•Постоянна информация в реално време за температурата на водата

•Съставяне на адаптивен график на база реалната информация
•Сложни адаптивни алгоритми за управление